Предимствата на онлайн резервация
Закрит и открит паркинг
Трансфери
Идеална локация
Безплатен WiFi

Регионален форум за избор на представители на общините от Южен централен регион

На 30-ти септември 2020 г., (сряда) от 10.30 до 16.30 ч. в гр. Пловдив, Гранд Хотел Пловдив, зала „Москва и Париж“ Националното сдружение на общините в Република България /НСОРБ/ организира Регионален форум за избор на представители на общините от Южен централен регион за планиране в Регионалния съвет за развитие /РСР/.

 

Регионален форум за избор на представители на общините

Регионален форум за избор на представители на общините, информация:

За участие във форума са поканени кметовете на всички 58 общини от областите Кърджали, Пазарджик, Пловдив, Смолян и Хасково.

Регионалният съвет за развитие има ключова роля в цялостния процес на планиране, управление, координация и изпълнение на регионалния план за развитие, както и в процесите, свързани с изпълнението на оперативните програми, съфинансирани от фондовете на ЕС.

Съгласно разпоредбите на Закона за регионалното развитие НСОРБ организира при пълна прозрачност процедурата за избор на представителите на общините в РСР.

Местните власти в Южен централен район за планиране ще имат 17 представители в Регионалния съвет за развитие.

instagram web viewer instagram profile